Tài liệu giảng dạy

OXFORD GRAMMAR TIPS 

(ELITE) - Nhằm giúp Thầy Cô có thêm tài liệu phục vụ giảng dạy, chúng tôi xin giới thiệu các Grammar Tips của Nhà xuất bản Đại học Oxford. Đây là một bộ sưu tập các bài tập về ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến cao cấp. Các bài tập này được thiết kế sẵn để Thầy Cô có thể in ra ngay và phát cho học viên. Tất cả các bài tập đều được lưu dưới dạng .pdf và được nén trong file .rar.

 

 

 

File đính kèm (Click để tải về)

Grammar tips

Mr. MaxEnglish

 


 

   

Grammar to go is Oxford's new email service for teachers, bringing you ready-made grammar practice, teacher's notes, and grammar tips to use with your basic to advanced level students. It’s free, easy to use – and saves you looking for extra material to practise key grammar points. Don't hesitate to download them consisting of 66 files in .pdf format now!

 

File đính kèm (Click để tải về)

Grammar to go!

Mr. MaxEnglish


 

TOEIC - Speaking and Writing Sample Tests

 

The TOEIC Speaking and Writing tests include tasks that people might perform in work-related situations or in familiar daily activities that are common across cultures. The tests assess English language speaking and writing proficiency and do not require test takers to have specialized knowledge of business.


The Speaking test responses are digitally recorded and sent to ETS’s Online Scoring Network (OSN) where they are scored by certified ETS raters. The Speaking test includes six different task types.


The first four task types (Questions 1–9) are rated on a scale of 0 to 3 and the last two task types (Questions 10–11) are rated on a scale of 0 to 5. The sum of all ratings is converted to a scaled score of 0 to 200.


The Writing test responses are also sent to ETS’s Online Scoring Network and scored by certified ETS raters. The Writing test includes three different task types.

 

The first task type (Questions 1–5) is rated on a scale of 0 to 3, the second task type (Questions 6–7) is rated on a scale of 0 to 4, and the last task type (Question 8) is rated on a scale of 0 to 5. The sum of all ratings is converted to a scaled score of 0 to 200.

 

 

File đính kèm (Click để tải về)

 


Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức  

 

(ELITE) - Ngày 9/7/2009, Bộ Ngoại giao đã ban hành thông tư số 03/2009/TT-BNG để hướng dẫn qui định cách dịch các cơ quan, tổ chức, chức danh,... trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại nhằm thống nhất thuật ngữ sử dụng trong toàn quốc. Chúng tôi xin cung cấp cho quý Thầy Cô mảng thông tin này để tham khảo.

 

File đính kèm (Click để tải về)


 

Business English - IN COMPANY


 

 

(ELITE) - Chúng tôi xin gửi đến các Thầy Cô một số tài liệu để sử dụng trong lớp tiếng Anh thương mại. Các tài liệu này được thiết kế cho bộ giáo trình In Company của Macmillan nhưng chúng ta cũng có thể dùng cho bất kỳ lớp nào có liên quan đến tiếng Anh thương mại. Các tài liệu đính kèm bao gồm 3 cấp độ: Pre-intermediate, Intermediate Upper-intermediate. 

File đính kèm (Click để tải về)

 

In Company - Pre-intermediate

 

In Company - Intermediate

 

In Company - Upper-intermediate

 


 

Phần mềm chuyển tập tin từ .DOC sang .PDF

 

(ELITE) - Một số giáo viên gặp khó khăn khi hoàn thành thiết kế tài liệu giảng dạy trong MS-Word có nhu cầu chuyển qua email hay in ra ở một máy in tính khác thì tập tin bị thay đổi định dạng, phông chữ. Để giúp các Thầy Cô giải quyết khó khăn này, chúng tôi xin giới thiệu phần mềm DO-PDF. Đây là một phần mềm chuyển tập tin từ .DOC sang .PDF để giữ nguyên định dạng của người biên soạn.  

 

Đoạn phim ngắn sau đây sẽ hướng dẫn các Thầy Cô cách cài đặt và sử dụng phần mềm hữu ích này.

 

 

Tải DO-PDF về tại đây

 

 

ENGLISH FOR KIDS

(ELITE) - Xin giới thiệu với các Thầy Cô một tài liệu phát thêm dành cho các lớp tiếng Anh thiếu nhi trong chương trình Elite Kids. Tài liệu này gồm có 96 trang trong định dạng .pdf.


 

 

Tải English4kids tại đây